Chào mừng bạn đến với lambanhkem.com, nơi chúng tôi cung cấp thông tin và tài nguyên về làm bánh. Trước khi sử dụng trang web, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây:

1. Chấp Nhận Điều Khoản:

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn chấp nhận và tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngưng việc sử dụng ngay lập tức.

2. Nội Dung Trang Web:

Lambanhkem.com cung cấp thông tin, hướng dẫn và tài nguyên liên quan đến làm bánh. Chúng tôi cam kết cung cấp nội dung chất lượng và chính xác nhất có thể, nhưng không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web.

3. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

Tất cả các nội dung trên trang web, bao gồm hình ảnh, văn bản, video và tài liệu khác, đều là tài sản của lambanhkem.com và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng mà không có sự cho phép của chúng tôi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

4. Bảo Mật Thông Tin:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Riêng tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi rủi ro có thể phát sinh trong quá trình truyền thông tin qua internet.

5. Sử Dụng Công Cụ và Tài Nguyên:

Khi sử dụng các công cụ và tài nguyên trên trang web, bạn đồng ý tuân thủ các hướng dẫn và quy định sử dụng cụ thể mà chúng tôi cung cấp.

6. Thay Đổi Điều Khoản:

Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào được coi là chấp nhận tự động của bạn đối với những thay đổi đó.

7. Liên Hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về các điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên Hệ trên trang web.

Cảm ơn bạn đã đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Chúc bạn có trải nghiệm tích cực trên lambanhkem.com!