Chào mừng bạn đến với Chính sách Bảo mật của lambanhkem.com. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và duy trì một môi trường trực tuyến an toàn. Hãy đọc kỹ Chính sách Bảo mật này để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP:

a. Thông Tin Cá Nhân:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký tài khoản, tham gia cộng đồng, hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, và thông tin cá nhân khác liên quan đến làm bánh.

b. Thông Tin Tự Động Thu Thập:

Chúng tôi có thể sử dụng cookie và công nghệ tương tự để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web. Điều này giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn và tối ưu hóa trang web.

2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN:

a. Cung Cấp Dịch Vụ:

Thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng để cung cấp và duy trì các dịch vụ mà bạn yêu cầu, bao gồm việc chia sẻ nội dung và tương tác trong cộng đồng.

b. Tối Ưu Hóa Trải Nghiệm:

Chúng tôi sử dụng thông tin để hiểu cách bạn sử dụng trang web và cải thiện nội dung, sản phẩm, và dịch vụ của chúng tôi để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn.

3. CHIA SẺ THÔNG TIN:

Chúng tôi cam kết không bán, cho thuê, hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

4. AN TOÀN THÔNG TIN:

Chúng tôi thực hiện biện pháp an ninh vật lý và kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạc hướng, truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, và sửa đổi.

5. QUYỀN LỰA CHỌN:

Bạn có quyền lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân của mình, tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng một số dịch vụ hoặc tính năng trên trang web.

6. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH:

Chúng tôi có thể điều chỉnh Chính sách Bảo mật này theo thời gian và sẽ thông báo về bất kỳ thay đổi nào thông qua trang web hoặc email.

7. LIÊN HỆ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên Hệ trên trang web.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng lambanhkem.com. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn và mang đến cho bạn trải nghiệm trực tuyến an toàn và tích cực.